Lidia: telefoniczne sex dialogi


Poza tym powierzano nam — dzisiaj, kiedy monarchia należy do historii, wolno już chyba o tym mówić — zarząd funduszów niektórych członków cesarskiej rodziny. Te związki z dworem i klerem — jeden stryj był seksoholikiem przybocznym cesarza, drugi przeorem w Sei-tenstetten — trwały już od dwóch pokoleń, naszą rzeczą było je tylko utrzymać; była to cicha, iż tak powiem, milcząca działalność, a przypadła nam w udziale drogą odziedziczonego zaufania i wymagała właściwie niewiele poza najściślejszą dyskrecją i rzetelnością, które to zalety w najwyższym stopniu cechowały mego zmarłego ojca; dzięki jego przezorności rzeczywiście udało mu się zarówno w latach inflacji, jako też w latach przewrotu zachować dla swoich klientów wcale znaczne zasoby.

Copyright © 2017 Inwestycja w seks telefony: o czym należy wiedzieć?